Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

ŠTA JE ELEKTROMAGNETNI SMOG?

U poslednjih 20 godina broj i vrste uređaja, aparata, opreme, postrojenja, instalacija koja emituju elektromagnetno (EM) zračenja su se povećali nebrojeno puta. Sveukupnost svih tako stvorenih elektromagnetnih polja, različite učestanosti i intenziteta koja uspunjava životnu sredinu naziva se elektromagnetni smog (elektromagnetno zagađenje).

em_smog_1 Koncentracija (intenzitet) EM smoga u gradskim sredinama je do 70.000 veća od prirodnog elektromagnetnog fona. Najveći i najjači izvori EM zračenja van naših domova su: bazne stanice mobilnih (GSM) mreža, radio, TV, Wi-Fi i drugi predajnici, trafostanice, dalekovodi, tranvajska i trolejbuska električna mreža, raznovrsne mreže i instalacije za distribuciju električne enrgije i telekomunikacionih signala. U našim domovima i na poslu izloženi smo zračenjima koja potiču od svih električnih uređaja među kojima su: mobilni i bežični telefoni, računari, štampači, skeneri, bežični ruteri, televizori, mikrotalasne pećnice, svi elektomotori (u fenovima, usisivačima, frižiderima, mašinama za suđe i veš, klimama i ventilatorima itd.), električnim i telekomunikacionim instalacijama...

Mnoga naučna istraživanja utvrdila su da elektromagnetni smog ima veliko negativno dejstvo na ljudski organizam. Zato je i Svetska zdravstvena organizacija (WHO – World Health Organization) elektromagnetni smog proglasila najvećim zagađivačem čovekove okoline, a zaštitu čovekovog zdravlja od uticaja EM zračenja prioritetnim zadatkom. Zaključci eksperata Svetske zdravstvene organizacije potvrđuju da posledice dugotrajnog uticaja elektromagnetnog polja, čak i relativno niskog nivoa (potrđeno ispitivanjima u nekoliko zemalja), mogu dovesti do: malignih oboljenja, promene ponašanja, gubitka memorije i koncentracije, Parkinsonove i Alchajmerove bolesti, srčanih oboljenja, sindrom iznenadne smrti (najšće se javlja u metrou, elektrovozovima, u blizini jakih električnih instalacija i postrojenja), poremećaja reproduktivne funkcije, povećanja broja samoubistava i velikim gradovima i dr. Najopasniji je uticaj EM polja na oranizam u razvoju, tj. na nerođene bebe i decu.

Čovekov organizam – kao otvoren biološki sistem nalazi se u neprestanom međudejstvu sa okolinom. Donji dijagram pokazuje stepen uticaja različitih faktora spoljne sredine na čovekov organizam, gde se vidi da je najizrazitiji tehnogeni uticaj (EM zračenje).

em_smog_1

Nezavisna naučna istraživanja i studije o štetnosti EM zračenja na čovekov organizam potvrđuju ovu žalosnu činjenicu. U istraživanju pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta nemački i engleski naučnici su zaključili: „Stvoren čovekom – elektromagnetni smog predstavlja najveću pretnju zdravlju društva. Ovo nejonizujuće elektromagnetno zagađenje tehnološkog porekla ima podmuklo dejstvo, jer se ne registruje ljudskim čulima te kao posledicu ima nemaran odnos prema zaštiti od istog.“

Kada bi bilo moguće elektromagnetno zračenje učiniti vidljivim i pokazati kako ono prožima svaku ćeliju organizma i menja funkcionalno stanje organa i sistema možda bi ljudi tek tada shvatili kakva ih opasnost vreba. Sam čovekov organizam predstavlja svojeobrazan elektromagnetni sistem koji ima prirodnu frekvenciju ćelija, tkiva i unutrašnjih organa. Spoljašnje EM dejstvo izaziva smetnje, neželjeno rezonantno pojačanje endogenih bioloških aktivnosti. To dovodi do funkcionalnog poremećaja unutrašnjih organa i tkiva, a pri dugotrajnom uticaju dovodi do patoloških promena i stanja.

Evo nekih rezultata ispitivanja uticaja EM zračenja na čoveka:

  • Istraživanja sprovedena na Karolinskom institutu u Štokholmu pokazala su da deca u uzrastu do 15 godina 2,7 puta češće obolevaju od leukemije ako su izložena magnetnom polju većem od 0,2 μT (mikrotesla).
  • Postoji direktna zavisnost pojave malignih oboljenja kod ljudi koji permanentno koriste radiotelefone i radiopredajnike. Među američkim policajcima utvrđena je nadprosečna pojava raka mozga, što se objašnjava stalnim korišćenjem toki-vokija.
  • Naučnici u Švedskoj su utvrdili da trudnice koje rade na kompjuteru 1,5 puta više imaju pobačaje, a rizik rođenja deteta sa urođenim srčanim manama i poremećajima centralnog nervnog sistema veća je 2,5 puta.
  • Kod 10-to godišnje dece negativne promene u krvi i mokraći pojavljuju se posle 15 – 20 minuta rada na računaru, kod dece u uzrasu 16 godina posle 30 – 40 minuta, a kod odraslog čoveka posle 2 sata rada na računaru. Negativne promene se takođe javljaju i u imunom, endokrinom i nervnom sistemu.

Zapada medicina zvanično je uvela novi sindrom Electrical Sensitivity (Osetljivost na elektromagnetno zračenje). Njegova manifestacija je u širokom spektru simptoma među kojima su: glavobolja, hronični umor, nesvestice, osetljivost na svetlost, srčani problemi, problemi sa koncentracijom i dr. Posebno opasna zračenja su zračenja mobilnih telefona, kompjutera i televizora je je čovekov organizam dugotrajno izložen njihovom dejstvu i izvori zračenja se nalaze u neposrednoj čovekovoj blizini. Antena mobilnog telefona je na 2 cm od čovekovog mozga.

U okviru istraživačkog projekta REFLEX, finansiranog iz budžeta Evropske zajednice, pod koordinacijom nemače grupe Verum proučavano je dejstvo mobilnih telefona na ćelije čoveka i životinja. Ta istraživanja su potvrdila da zračenje mobilnog telefona izaziva izmene genetskog koda čoveka, tj. dovodi do promena u DNK u ćelijama organizma što može dovesti do ozbiljnih posledica.PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana