Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

BIOREZONANTNA (ELEKTROAKUPUNKTURNA) DIJAGNOSTIKA PO Dr FOLU

fol_1.jpg

Dr Rejnhold Fol – Reinhold Voll (1909. – 1988.) je priznati nemački lekar koji je spojio znanja tradicionalne kineske i zapadne medicine. Sa inženjerom F. Vernerom razvio je metod elektroakupunkturne dijagnostike i terapije. U osnovi ove metode je veza između biološkiaktivnim tačaka na površini kože i unutrašnjih organa i sistema čoveka.

Ovim metodom sprovodi se dijagnostika celog organizma na osnovu stanja biološkiaktivnih tačaka na prstima ruku i nogu. Za dijagnostiku koristi se specijalno dizajnirani aparat koji meri električni potencijal i otpornost pojedinih tačaka koristeći struju slabog intenziteta (12 – 15 μA). Metoda po Dr Folu pored ostalog, omogućuje da se: odredi energetski balans meridijana, informaciono-funkcionalna veza između biološkoaktivnih tačaka i biološkoaktivnih zona kože sa unutrašnjim organima i tkivima; sprovede funkcionalna dijagnostika; dijagnostika predfunkcionalnih odstupanja pre razvoja kliničke slike bolesti. Za vreme dijagnostike pacijent u jednoj ruci drži elektrodu uređaja, a lekar sondom dodiruje odeđene akupunkturne tačke. Ako kazaljka na skali od 0 do 100 pokazuje vrednosti 40-50 to znači da je dodirivana tačka u energetskoj ravnoteži, a organ koji je sa njom u vezi je zdrav. Ako se kazaljka zaustvi na intervalu iznad 70 jedinica to ukazuje da je u pitanju upalni proces i funkcionalni problem dotičnog organa. Ako pak kazaljka pokazuje manje od 40 jedinica to znači da je organ lišen “životne sile” – da je narušena njegova unutrašnja struktura i da ne funkcioniše normalno.

Ovaj metod dijagnoze i terapije zvanično je priznat i primenjuje se u kliničkoj praksi u Rusiji (SSSR) od 1989. godine.

Koristeći metod dijagnostike po Dr Folu vršeno je ispitivanje efikasnosti zaštite od elektromagnetnog zračenja sredstva NEITRONIK. U donjoj tabeli dat je pregled dobijenih razultata za ispitivanje uticaja zračenja mobilnog telefona na nervni sistem ispitanika sa i bez NEITRONIKA.

Provera stanja nervnog sistema čoveka po metodu Dr Fola

Telefon se ne koristi Telefon se koristi Telefon se koristi Tačke
merenja fol_2.jpg
  bez NEITRONIKA sa NEITRONIKOM
40-50 jedinica 70-90 jedinica 20-30 jedinica 40-50 jedinica
Normalno stanje Funkcionalno opterećenje Funkcionalna atrofija Normalno stanje


PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana