Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

METOD VIZUELIZACIJE PROF. Dr KONSTANTINA KOROTKOVA (GAS DISCHARGE VISUALIZATION TECHNIQUE - GDV)

korotkov_2.jpg

Konstantin Georgijevič Korotkov je doktor tehničkih nauka i profesor fizike na Državnom univerzitetu u Sant Petersburgu. Više od 25 godina se bavi izučavanjem i snimanjem biopolja živih objekata. Konstruktor je GDV-kamere zasnovane na sopstevnom metodu Gas Discharge Visualization (vizuelizacija pri gasnom pražnjenju). Ova tehnologija se bazira na poznatom „efektu Kirlijana“ uz upotrebu kompjuterske obrade na osnovu savremenih matematičkih algoritama i koncepata.

Parametri GDV metodom dobijene kompjuterske slike zavise od svojstava ispitivanog objekta. Analizirajući karakter indukovanog svetljenja može se ocenjivati energetsko i funkcionalno stanje objekta u konkretnom trenutku. GDV metod profesora Korotkova priznat je u celom svetu (posebno u Rusiji i Americi) i nalazi primenu u različitim oblastima.

Uticaj NEITRONIKA na zaštitu čovekovog organizma od zračenja mobilnog telefona ispitivan je i GDV metodologijom. Dobijeni su interesantni i uverljivi razultati.

korotkov_1

Na kompjuterskom prikazu na slici 1 vidi se svetlosna aura (funkcionalno stanje) zdravog čoveka. Na slici 2 dat je kompjuterski prikaz funkcionalnog stanja te iste osobe posle 4 uzastopna jednominutna razgovora mobilnim telefonom. Jasno je uočljivo funkcionalno narušavanje u oblasti glave, srca (praznina u auri u nivou leve mišice) i u oblasti reproduktivnih organa. Na slici 3 vidi se funkcionalno stanje čoveka posle 4 uzastopna jednominutna razgovora mobilnim telefonom na koji je postavljen NEITRONIK MG-03. Očigledno je da NEITRONIK vraća energetsko-funkcionalno stanje organizma u normalu.PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana