Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

OSOBENOSTI NEITRONIKA MG–03 i MG–04

NEITRONIK štiti od sledećih komponenti elektromagnetnog polja:

  1. energetske (toplotne) komponente
  2. komponente vrtložnog električnog polja koja nastaje na račun promene gradijenta magnetne indukcije elektromagnetnog polja

Posebno negativan uticaj na žive organizme (njihove ćelije) ima vrtložno električno polje. Ono ima i negativno informaciono dejstvo, jer se u njegovom spektru pojavljuju frekvencije bliske frekvencijama ćelija organizma.

NEITRONIK MG–03

Poznato je da antene bilo kog predajnika i prijemnika imaju svoj dijagram usmerenosti, koji pokazuje prostornu raspodelu polja antene. To je promena intenziteta zračenja pri okretanju predajne antene u odnosu na nepokretni prijemno-merni uređaj. Prijemno-merni uređaj meri samo energetsku komponentu elektromagnetnog polja. Primer dijagrama usmerenosti antene u koordinatnom sistemu (x,y) dat je na Crtežu 1. Na crtežu se uočava glavni snop (glavni list – main lobe) zračenja i bočni snopovi (bočni listovi – side lobes).

Ove informacije su date da bi se razumeo mehanizam delovanja NEITRONIKA MG–03 u rešavanju njegovor prvog zadatka: zaštita od energetske komponente elektromagnetnog polja.

osobenosti_1

Kod mobilnih i bežičnih telefona polje zračenja (dijagram usmerenosti) je usmereno u vis. Glavni snop zračenja obezbeđuje vezu (razmenu signala) između mobilnog telefona i bazne stanice. Bočni snopovi nemaju tu ulogu. To su „nus proizvodi“ zračenja antene mobilnog telefona, ali su zato odgovorni za orzačenje mozga i organizma čoveka (Crtež 2).

NEITRONIK MG–03 se postavlja niže antene unutar telefona (na bateriju) ili na zadnji zid korpusa telefona. NEITRONIK MG–03 počinje da deluje istovremeno sa aktiviranjem telefona, generišući oko sebe sekundarno elektromagnetno polje na osnovu reemitovanja EM talasa kristalne rešetke antene (matrice). Tada dolazi do složenog međusobnog dejstva dva EM polja (primarnog od antene telefona i sekundarnog od antene NEITRONIKA), a kao rezultat dolazi do korekcije dijagrama usmerenosti u reonu uva čoveka (Crtež 3). Treba napomenuti da pri tome ne dolazi do pogoršanja kvaliteta veze.

U eksperimentalnoj proveri rada NEITRONIKA MG-03 korišćen je standardni merni uređaj za merenje gustine fluksa energije (Energy-Flux-Density) elektromagnetnog zračenja. Kao merni uređaj koristio se analizator spektra HP 8591EM sa logoperiodičnom antenom HP 11956A-9314 u režimu vršne detekcije s vremenom akumulacije od 5 minuta.

Tokom ispitivanja dobijeni su rezultati koji potvrđuju da NEITRONIK MG-03 smanjuje gustinu fluksa energije za ne manje od 30%. Na taj način dolazi do smanjenja napona elektromagnetnog polja u zoni emitovanja zračenja na račun korekcije dijagrama usmerenosti predajne antene (Crtež 3). U daljim ispitivanjima sprovedenim u različitim laboratorijama (Naučno istraživački institut medicine rada, Institut biofizike, SAMTES) dokazana je stabilna ponovljivost rezultata merenja.

A sada razmotrimo rešenje drugog zadatka NEITRONIKA MG-03: neutralizacija vrtložnog električnog polja kao komponente EM polja. Ovde treba napomenuti da se vrtložno električno polje uvek indukuje (pojavljuje) pri prisustvu elektromagnetnog polja.

Konstruktori NEITRONIKA su eksperimentalnim putem izabrali topologiju matrice (geometrijski raspored linija). Kristalna rešetka – matrica pri dejstvu na nju EM polja stvara „formološke talase“ (shaped waveform) koje neutrališu vrtložno električno polje. Navedeni proces može da se registruje posredno, tj. biološkim ispitivanjem što je i sprovedeno.

NEITRONIK MG–04

Razmotrimo model NEITRONIKA MG–04 za zaštitu od zračenja kompjutera (monitora) i televizora.

Položaj postavljanja NEITRONIKA MG–04 na televizor ili monitor odgovara pravcu vektora izvornog elektromagnetnog polja i pravcu vektora indukovanog EM polja. Za NEITRONIKA MG–04 pravac vektora EM polja je po dijagonali „desno na vrh“ (arrow) pa se zato NEITRONIK lepi u levom donjem uglu ekrana televizora ili monitora. Pri tome NEITRONIK je aktivan u bilo kom horizontalnom položaju.

Ekran televizora i monitora zajedno sa elektromagnetnim poljem obrazuje i elektrostatičko polje. Opasna zona prostiranja energetska komponenta EM polja je do 50 cm do 200 cm u zavisnosti od veličine ekrana. Vrtložno električno polje prostire se i do 10 m od ekrana.

U osnovu strukture NEITRONIKA MG–04 postavljeni su isti principi neutralizacije EM polja tj. svojstvo kristalne rešetke pasivne antene da preobrazuje i reemituje energiju polja, smanjujući napon istog.

NEITRONIK MG–4 započinje svoje dejstvo istovremeno sa uključenjem ekrana televizora ili monitora na račun reemitovanja antene neutralizuje sve tri komponente zračećih polja ekrana: 2 puta po dubini ekrana i 4 puta umanjuje elektrostatočko polje po površini ekrana.

Tokom narednih 7 – 10 dana ta polja nastavljaju da se smanjuju čak i pri sporadičnom radu televizora ili monitora. To govori da se kristalna rešetka antene (matrica) ne pobuđuje u potpunosti odmah već postepeno tokom 30 – 35 dana. Ova pojava je karakteristična i za NEITRONIK MG–03. Ovo je potvrđeno i merenjima rađenim tokom ispitivanja.

Dejstvo NEITRONIKA MG–04 na intenzitet impulsa elektromagnetnog polja monitora slikovito je prikazan na crtežima 1 – 4.

osobenosti_3
Crtež 1 – Monitor isključen
osobenosti_4
Crtež 2 – Dejstvo uključenog monitora bez NEITRONIKA
osobenosti_2
Crtež 3 – Dejstvo uključenog monitora posle 30 min nakon montiranja NEITRONIKA
osobenosti_5
Crtež 4 – Dejstvo uključenog monitora kroz 30 dana posle montiranja NEITRONIKA


PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana