Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

ISPITIVANJA NEITRONIKA VRŠENA U OSTALIM ZEMLJAMA

Na osnovu rezultata ispitivanja u državnim i drugim institucijama u Belorusiji, Latviji, Uzbekistanu i Austriji potrđena je visoka efikasnost NEITRONIKA u zaštiti od zračenja mobilnog i radio telefona, ekrana monitora kompjutera i televizora.

1. Beloruski državni univerzitet, Republički centar za probleme čoveka

Zaključak: Testiranje je pokazalo da sredstvo “Neitronik” odstranjuje elektromagnetno opterećenje kod operatora na personalnom računaru kao i uticaj elektromagnetnih polja na njega.
Izveštaj o sprovedenom testiranju po metodu “Vegetativno rezonantni test” od 01.11.2002. godine.
Direktor centra, doktor fizičko-matematičkih nauka D.I. Sagajdak
Lekar centra I.G. Birilo

2. Ministarstvo rada Republike Belorusije

Zaključak: NEITRONIK sprečava štetno dejstvo zračenja na organizam čoveka. Sam NEITRONIK ne pokazuje neposredno dejstvo na čoveka.
Zamenik ministra I.I. Seledevskij

3. Ministarstvo zdravlja Republike Uzbekistan, Odeljenje državnog sanitarno-epidemiološkog nadzora

Zaključak 2: Sredstvo NEITRONIK značajno umanjuje zračenja elektromagnetnog i elektrostatičkog polja kompjutera i televizora, kao i gustinu fluksa energije zračenja mobilnog telefona.
Zamenik glavnog državnog sanitarnog lekara Republike Uzbekistan N.S. Atabekob


4. Asocijacija netradicionalne medicine i akupunkture Republike Latvije

Dve grupe po 20 pacijenata analizirane su pod uticajem mobilnih telefona i kompjutera. Ispitivanje je vršeno po metodu Dr. Foli. Zaključak: Pri korišćenju NEITRONIKA ni u jednoj ispitivanoj akupresurnoj tački nije registrovano smanjenje nivoa elektroprovodnosti, kao što je registrovano pri odsustvu NEITRONIKA. Sredstvo NEITRONIK sprečava reakciju stres-adaptacije čoveka. Sredstvo je korisno, efektivno i perspektivno za profilaktičku primenu kako u poslovnom tako i u kućnom okruženju.
Akt kliničkih ispitivanja sredstva NEITRONIK od 27.03.2001. i 23.07.2001.
Predsednik asocijacije, profesor N. Nikolajev
Načelnik laboratorije A.A. Jelistratov; Zamenik načelnika loboratorije V.V. Barabanov
Eksperti: doktor fizike, Profesor V. Popov; doktor medicine, profesor I.Detlavs; litvanski državni
inspektor elektroveza I. Ekabson
Lekari specijalisti: kardiolog Dr J. Rižikova; fizioterapeut Dr J. Volkačev

5. Geowave Research GmbH, Salzburg, Austrija

Zaključak: Merenja i analiza pomoću dopunskih medicinskih metoda, a takođe i pomoću EKG statistički pokazuju određenu tendenciju smanjenja stresnih reakcija pri korišćenju mobilnog telefona s hologramom NEITRONIK MG-3, za razliku od mobilnog telefona bez holograma MG-3.
Studija o uticaju na čoveka holograma MG-03 firme NEITRONIK za mobilne i radio telefone, Salzburg 30.05.2003.

6. Heilprktikerin, MEOCLINIC, Berlin, Nemačka

Rezultati: NEITRONIK obezbeđuje zaštitu zravlja pacijenta. NEITRONIK ne pokazuje negativan uticaj na zdravlje pacijenta. NEITRONIK efektivno štiti od zračenja mobilnog telefona.
Iscelitelj Monika Kolins i Dr. Med. Reinhard Pregla: Ispitivanje o uticaju zračenja mobilnog telefona bez i sa hologramom NEITRONIK na krv čoveka. Berlin, 12.02.2011.PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana