Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

ŠTA JE NEITRONIK?

NEITRONIK je lično sredstvo zaštite od elektromagnetnog (EM) zračenja mobilnih i bežičnih telefona, personalnih računara, monitora, televizora i mikrotalasnih pećnica. NEITRONIK predstavlja specijalno dizajniranu matricu-antenu napravljenu od provodnog materijala, laserom nanesenu na tanku prozračnu osnovu u vidu holograma. Obavljajući ulogu pasivne antene, hologram NEITRONIK obezbeđuje interferenciju EM talasa preobrazujući ih u formu bezopasnu za čoveka.

U zavisnosti od osobenosti spektara EM zračenja pojedinih uređaja, NEITRONIK se izrađuje u 2 vida i to:

MG–03 za zaštitu od zračenja mobilnih telefona, bežičnih telefona (DECT, radiotelefona ...) i mikrotalasnih pećnica

MG–04 za zaštitu od zračenja televizora i monitora sa katodnom cevi, plazma, LCD i LED televizora i monitora, notebook i tablet računara

SAZNAJTE VIŠE O NEITRONIKU

Mi živimo ne razmišljajući o tome da tehničko-tehnološki progres pored toga što nam olakšava život, čineći ga prijatnijim i raznovrsnijim, istovremeno nanosi štetu našem zdravlju. U velikim gradovima elektromagnetno zračenje 30.000 – 70.000 puta prevazilazi prirodni elektromagnetni fon. Svakim danom sve je više potvrda da se EM zračenje po svom destruktivnom dejstvu može upoređivati sa radioaktivnim zračenjem.

sta_je_neitronik_1 Savremeni ritam života je nezamisliv bez mobilnog telefona. U svakom našem domu je bar jedan televizor i kompjuter. U kuhinjama su mikrotalasne pećnice... Razgovarajući mobilnim telefonom mi podvrgavamo elektromagnetnom zračenju naše telo, a posebno naš mozak, jer se antena mobilnog telefona nalazi na samo 2 cm od njega.

Uticaj elektromagnetnih polja nastalih od električnih instalacija, uređaja i aparata kod kuće i na poslu je bomba usporenog dejstva. Posledice tog dejstva ne mogu se primetiti trenutno, ali negativni efekati se neumoljivo akumuliraju danima, mesecima, godinama... Pogledajte račun za mobilni telefon i vidite koliko ste sati mesečno razgovarali. Izračunajte koliko je to vremena za godinu dana ili za sve godine od kada koristite mobilni telefon. KOLIKU JE DOZU ZRAČENJA ZA SVE TO VREME DOBIO VAŠ ORGANIZAM, VAŠ MOZAK?!

Razvojni tim ruskih eksperata postavio je pred sobom zadatak: „prekomponovati“ zračenje najčešće korišćenih elektronskih uređaja tako da se otkloni njihov štetan uticaj na organizam, a istovremeno da se ne narušava funkcijonalnost uređaja. Kao rezultat višegonišnjeg intenzivnog naučno-istraživačkog rada i ispitivanja stotina testnih uzoraka, konačno je uspešno rešen postavljeni zadatak. Tako je nastao jedinstven u svetu know how (nou hau) – NEITRONIK.

U biti NEITRONIKA je patentirani prostorni (reljefni) raspored linija debljine 20 – 40 nm (nanometar – 1nm = 10-9m) projektovanih na odgovarajuću površinu. Ta mreža – matrica predstavlja pasivnu antenu, koja preoblikuje i reemituje izvorne EM talase. Antena NEITRONIKA se pobuđuje EM zračenjem konkretnog uređaja i stvara svoje sekundarno polje. Međusobni uticaj primarnog i sekundarnog polja (interferencija) dovodi do preoblikovanja spektra zračenja koje postaje bezopasno po čoveka tj. menja se dijagram usmerenosti primarnog elektromagnetnog polja. Na taj način dolazi do opšteg smanjenja gustine elektromagnetnog polja oko izvora zračenja.

STRUKTURA I POPREČNI PRESEK

Izgled holograma NEITRONIKA prikazan je na donjim slikama.

sta_je_neitronik_2
Hologram na zaštitnom sredstvu
NEITRONIK MG–03
sta_je_neitronik_3
Hologram na zaštitnom sredstvu
NEITRONIK MG–04

Na poprečnom preseku NEITRONIKA prikazani su slojevi, materijali i njihvova debljina.

sta_je_neitronik_4
Debljina slojeva zaštitnog sredstva NEITRONIK:
  • Polietilentereftalat (poliestersko vlakno), zaštitni lak, vosak, specijalni slojevi – 51 μm
  • Lak – od 8 do 10 μm
  • Metalizirani sloj – od 8 do 10 μm
  • Debljina reljefne konfiguracije (matrice – holograma) u metaliziranom sloju – od 20 do 40 nm
  • Sloj za lepljenje – 18± 5 μm
***

NEITRONIK je zaštita od elektromagnetnog zračenja jedinstvena u svetu po efektivnosti i jednostavnosti upotrebe.

U zavisnosti od osnovne frekvencije zračenja uređaja NEITRONIK se izrađuje u dve varijante:

  • NEITRONIK MG – 03 za primene na frekvencijama većim od 450 MHz
  • NEITRONIK MG – 04 za primene na frekvencijama nižim od 450 MHzPORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana