Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

TEKSTOVI O UTICAJU ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

WHO – mobilni telefoni potencijalno kancerogeni

tekstovi_1 Svetska zdravstvena organizacija (WHO – World Health Organization) je priznala da je zračenje mobilnih telefona jedan od potencijalnih uzroka razvoja raka. Kako saopštava Medical News Today, opasnost od uređaja ocenili su specijalisti Međunarodne agencija za istraživanje raka (International Agency for Research on Cancer, IARC). Izveštaj o njihovom radu publikovan je u časopisu The Lancet Oncology od 01.07.2011. godine. U sastav radne grupe IARC ušao je 31 ekspert iz 14 zemalja. Naučnici su imali zadatak da procene posledice dugotrajnog dejstva elektromagnetnog zračenja mobilnih telefona na organizam čoveka. Za to su koristili podatke i materijale odgovarajućih epidemioloških ispitivanja sprovedenih ranije.

Analizirajući podatke specijalisti IARC-a došli su do zaključka da je upotreba mobilnih telefona vezana sa razvojem malignog tumora mozga – glioma, a takođe i sa benignim tumorima slušnog nerva. Naučnici su se složili sa rezultatima međunarodnog prejkta INTERPHONE, po kojima je povećanje rizika razvoja glioma bilo kod najaktivnijih korisnika mobilnih telefona.

U vezi sa tim, ekspertska grupa IARC-a je utvrdila da postoji uzročno-posledična veza između pojave raka i začenja mobilnog telefona. Specijalisti su mobilni telefon svrstali u grupu “potencijalno kancerogenih” agenasa (klasa “2B” po klasifikaciji IARC-a). U tu grupu takođe ulaze benzin, dizel gorivo, izduvni gasovi, olovo, insekticid DDT i drugi. Po podacima Svetske zdravstvene organizacije, sredinom 2011. godine u svetu postoji oko pet milijardi korisnika mobilnih telefona.

Na vrh ^

Wi-Fi – alergija na elektromagnetno zračenja

tekstovi_2 Novi vid alergije registrovali su specijalisti u Sjedinjenim Američkim Državama. Pokazalo se da je kod nekih ljudi otkrivena “alergija” na zračenje bezičnih mreža Wi-Fi.

Pacijeniti su dolazili kod lekara sa žalbama na glavobolje, imali su simptome karakteristične za prehladu (bolovi u zglobovima), a kod nekih je primećeno slabljenje vida.

Kao što govore sami lekari, dejstvo zračenja Wi-Fi opreme (Wi-Fi primo-predajnici, bežični ruteri, notebook i tablete računari …) nije potpuno izučeno, a do tada sa takvom simptomatikom nije bilo susreta. Da bi se izlečili od “alergije”, lekari su predlagali boravak dalje od Wi-Fi mreža (zračenja). Ali Amerikanci su se već aktivno poneli prema ovom nalazu, tako da su se u SAD već pokrenuli sudski procesi gde se kao tužioci pojavljuju roditelji. Povod tužbama je negativan uticaj bežičnih internert mreža na zdravlje njihove dece.

Već su mnogi saglasni s tim da Wi-Fi nije bezopasan za ljudsko zdravlje, iako je činjenica da je to zračenje znatno manjeg intenziteta od zračenja mobilnih telefona. Neki naučnici tvrde da je bojazan osnovana, jer Wi-Fi mreže rade na učestanostima kao mikrotalasna pećnica. I ako niskog intenziteta ovo zračenje postojano deluju na organizam tokom boravka u njegovom polju, pa je logično predpostaviti da ima negativan uticaj na čoveka. Danas su gotovo svi rastorani, kafei, hoteli, poslovni prostori, a sve češće i domovi opremljeni sa Wi-Fi mrežama (ruterima).

Na vrh ^

Mobilni telefoni ubijaju pčele

tekstovi_3 Širom sveta u posljednjih nekoliko godina alarmantno se smanjio broj pčela i dosad se nije znalo što je tome uzrok. Iako kod pčela nije pronađena nikakva bolest, njihov broj dramatično je u opadanju.

Dosad su među moguće uzroke navodili nepoznate viruse, pesticide, genetski inženjering semena i klimatske promene, ali ni za jednu tvrdnju nisu pronađeni dokazi.

Nestanak velikog broja pčela počeo se primećivati kroz opadanje zaliha voća i povrća za čije su oprašivanje najzaslužnije upravo pčele, prenosi britanski Telegraph.

Naučnici sa Univerziteta Punjab u Indiji napravili su eksperiment u koji su uključili dve košnice pčela. U jednu košnicu su stavili mobilni telefon na kome su dvaputa dnevno simulirali poziv u trajanju od 15 minuta. U drugu košnicu su stavili imitaciju mobilnoga telefona koji nije davao nikakav signal. Nakon tri mjeseca testiranja naučnici su otkrili da se broj pčela u košnici s aktivnim mobilnim telefonom znatno smanjio. Pčele izložene zračenju mobilnog telefona su se neobično ponašale, izlegle su znatno manje jajašaca i nisu proizvele med.

Ovim eksperimentom su naučnici u Punjabu potvrdili više godina spominjanu mogućnost da su zračenja mreža mobilnih telefonna krivci za tako rapidno izumiranje pčela.

Do sličnog zaključka došao je istraživač Danijel Favre. Naime, istraživanje švajcarskog naučnika Danijela Favrea pokazuje da elektromagnetna polja koja proizvode mobilni telefoni mogu biti zaslužna za poremećaj raspada pčelinjih zajednica, stanje koje navodi pčele radilice da napuste košnicu. U većini slučajeva, matica ostaje s larvama, nezrelim pčelama i mnogo meda. Košnica opstaje neko vreme, ali ubrzo umire bez radilica.

Favre je izložio pčele zračenju mobilnih telefona. Njegovo istraživanje pokazalo je da pčele nisu uznemirene ugašenim telefonima kao ni onima u standby režimu. Međutim, aktivni telefoni su zbunjivali pčele i davali im signal da napuste košnicu. Ponašale su se čudno čak dvanaest sati posle završetka dugog telefonskog razgovora, što potkrepljuje tvrdnje da su osetljive na elektromagnetna polja.

U drugom eksperimentu je dokazano da se pčelinja zajednica raspada u roku od pet do deset dana ako se mobilni telefon ostavi pored košnice.

Na vrh ^

Korišćenje mobilnog telefona pre spavanja loše utiče na san

tekstovi_4 Istraživači sa instituta Karolinska u Stockholmu i njihove kolege sa Wayne State University vjeruju da je zračenje iz ovih uređaja povezano sa nesanicom, glavoboljom i konfuzijom, smanjujući istovremeno trajanje dubokog sna te sprječavajući kvalitetan noćni odmor. U istraživanju su učestvovali muškarci i žene u dobi od 18 do 45 godina. Naučnici su zaključili da zračenje mobilnih telefona ima negativan uticaj na proizvodnju hormona melatonina, zaduženog za kontrolu "unutrašnjeg sata" organizma.

Na vrh ^

Tel Aviv: mobilni telefoni izazivaju rak

tekstovi_5 Istraživanja naučnika sa univerziteta u Tel Avivu pod rukovodstvom Sigala Sadeckog, potvrdila su da ljudi koji govore mobilnim telefonom nekoliko sati dnevno za 50% više podležu raku pljuvačnih zlezda.

Osim toga, istraživanje je pokazalo da seosko stanovništvo, koje živi dalje od baznih stanica mobilne telefonije mora da bude posebno oprezno kada koristi mobilni telefon. Naime, zbog slabog signala njihovi mobilni telefoni jače zrače, a to izaziva češću pojavu malignih tumora u ušnoj oblasti.

Doktor Sedecki tvrdi da rizik od raka može da se smanji ako se za razgovor mobilnim telefonom koristi hands-free, i ako se skraćuje vreme razgovora do minimuma. Ovi rezultadi dobijeni u Izraelu protivreče svim ranije sprovedenim ispitivanjima po kojima zračenje mobilnih telefona ne šteti ljudskom zdravlju.

Na vrh ^

Korišćenje mobilnog telefona može dovesti do pogoršanja pamćenja

tekstovi_6 Zračenje mobilnog telefona pokazuje negativan efekat na pamćenje živih organizama. Ovo tvrđenje dokazali su švedski neurohirurzi sa Lind Univerziteta tokom opsežnog eksperoimenta sa laboratorijskim pacovima.

Tokom cele godine ove laboratorijske životinje porvrgnute su zračenju. Srednja dužina “telefonskih razgovora” iznosila je 2 sata nedeljno. Kao razultat “mobilni pacovi” su znatno lošije rešavali testove provere pamćenja od svoje braće koji nija imala takvu sudbinu. Tokom eksperimenta pacove su stavljali u kutiju sa 4 nepoznata objekta. Posle upoznavanja sa objjektima pacove su premeštali u drugu kutiju sa drugim skupom objekata ili sa istim objektima ali drugog rasporeda. Naučnici su utvrdili da zračeni pacovi su trošili znatno više vremena za ponovno upoznavanje već poznatih objekata.

Po mišljenju Henriete Nitbi (Henrietta Nittby) I naučnog rukovodioca, profesora Lajfa Salforda (Leif Salford) dobijeni rezultati potvrđuju ranije sprovedena slična ispitivanja. Naučnici su ne jedanput ukazivali na štetnan uticaj zračenja mobilnih telefona na hemoencefalična barijera, koja ne dozvoljava mešanje krvi sa moždanim tečnostima koja okružuje ćelije mozga.

Na vrh ^

Mobilni telefon obara hemoglobin

tekstovi_7 Naučno istaživanje je utvrdilo da „ljubav prema mobilnom telefonu“ obara hemoglobim u krvi. To sa druge strane može dovesti do formiranja kamenja u bubrezima i do kardio-vaskularnih oboljenja. Da bi to dokazali specijalisti su proveravali mnogobrojne uzorke krvi podvrgavajući ih zračenju mobilnog telefona 10 do 60 sati.

Ovo istraživanje sprovedeno u Evropskom naučno-istraživačkom institutu elektronskih komponenata pokazalo je da, i znatno niži nivo zračenja nego onaj koji proizvode mobilni telefoni, izaziva „curenje“ molekula hemoglobina.

Na vrh ^

Muškarci, oprezno sa mobilnim i notebook-om!

tekstovi_8
Koji muškarci su najizloženiji negativnom dejstvu elektromagnetnog zračenja? Po podacima američkih naučnika to su muškarci koji:
  • Nose mobilni za pojasom ili u džepu pantalona.
  • Razgovaraju mobilnim 3 – 4 sata dnevno.
  • Rade na notebook-u držeći ga na kolenima.
  • Koriste bezprovodne slušalice.

Šta se dešava?

  • Pogoršava se kvalitet sperme.
  • Snežava se aktivnost sprematozoida.
  • Pojavljuje se realna opasnost da ne mogu imati dece.
  • Povećava se rizik pojave raka prostate.

Američki istraživači su uzeli uzorke sperme od 32 muškarca. Svaki uzorak su podelili na dva dela, pri čemu su jedan deo postavili na 2,5 cm od mobilnog telefona. Ovaj deo uzorka su podvrgavali dejstvu zračenja mobilnog telefona u trajanju od jednog časa (mobilni je bio u režimu konverzacije). Po završetku eksprimenta uporedili su oba dela uzetog uzorka. Posle detaljne provere ustanovljeno je da sperma koja je bila podrvgnuta zračenju mobilnog telefona sadržala je povečanu količinu jakih oksidanata što se odražava na lošiji kvalitet spreme.

Do interesantnih rezultata su došli i specijalisti rimskog univerziteta „La Sapienza“ na osnovu zajednički spovedenih ispitivanja sa lekarima bolnice „Santa Maria Goretti“. U ispitivanju su učestvovali muškarci uzrasta 21 – 35 godina koji su podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je sedela i na kolenima držala i radila na notebook-u, a druga grupa je samo sedela u istom položaju bez računara na kolenima. Svaka 3 minuta, posebno postavljenim senzorima, vršeno je merenje temperature u oblasti testisa. Kod muškaraca koji su samo sedeli skupljenih nogu bez računara temperatura u predelu testisa se u proseku povećala za 2,1 °С. Kod muškaraca sa računarom u radu temperatura se povećala za 2,8 °С. Notebook na kolenima može da se zagreje do 70 °С. Poznato je kako povišena temperatura utiče na kvalitet i pokretljivost spermatozoida.

Na vrh ^


PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana