Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

ZRAČENJE MOBILNIH TELEFONA

Neosporna je činjenica da svaki čovek vlasnik mobilnog telefona nosi sa sobom izvor zračenja sa nepredvidivim režimom ozračenja. Međutim, da li zračenje mobilnih telefona ima negativan uticaj na zdravlje čoveka, zracenje_1 predmet je sporenja. Po pravilu, istraživanja koje finansiraju proizvođači mobilnih telefona i operateri mobilne telefonije zaključuju da ne postoji direktna korelacija između upotrebe mobilnih telefona i pojedninih zdravstvenih problema i bolesti. Ipak mnogobrojna nezavisna istraživanja sprovedena u mogim zemljama nedvosmisleno potvrđuju direktnu zavisnost između učestalosti upotrebe mobilniog telefona i raka mozga, kao i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema. Pritisnuta mnogobrojnim činjenicama, konačno je i Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO – World Health Organization) priznala da je zračenje mobilnih telefona jedan od potencijalnih uzročnika raka. Mobilni telefon je svrstan u klasu “2B” po klasifikaciji IARC (International Agency for Research on Cancer) u koju spadaju pored ostalih i: olovo, insekticid DDT, izduvni gasovi, benzin, dizel gorivo i dr.

Pojedinci, javno mnjenje, pa i državne institutije u mnogim razvijenim zemljama sveta sve su svesniji negativnog uticaja elektromagnetnog zračenja, posebno zračenja mobilnih telefona. Zato se preduzimaju i konkretne akcije i mere za smanjenje negativnih efekata. Evo nekih primera:
  • Nekoliko institucija na Tajvanu je predložilo da se zabrani korišćenje mobilnih telefona u školama. Ovo bi se odnosilo na svu decu uzrasta do 15 godina.
  • Vlasti u Francuskoj pripremaju zakon kojim bi se zabranilo raklamiranje mobilnih telefona deci do 12 godina i njihova prodaja deci do 7 godina.
  • U Sjedinjenim Američkim Državama u toku je potpisivanjanje peticije koja se upućuje Kongresu da se preduzmu efikasne mere kontrole i zaštite populacije od elektromagnetnog zračenja.
  • Engleska je među prvima uvela zabranu korištenja mobilnih telefona u školskim autobusima. Kasnije je sličnim propisima uvedena zabrana korištenja ovih uređaja u svim sredstvima javnog prevoza. Danas u skoro svim zemljama Evropske unije, postoje slični propisi o zabrani korištenja mobilnih telefona u određenim javnim prostorima uključujući i sredstva javnog prevoza.

zracenje_2 Slično negativno dejstvo na ljudski organizam kao mobilni telefon ima i elektromagnetno zračenja bežičnog fiksnog telefona. Sve vrste bežičnih kućnih telefona (DECT) su potencijalana opasnost za zdravlje ukućana. Čovek u kućnim uslovina, opušten, često u ležećem položaju može čak i satima da ćaska preko bežičnog telefona. Slična je situaciji i na poslu gde mnoga zanimanja traže veliki broj telefonskih komunikacija. Sada su masovno u upotrebi bežični fiksni telefonu jer su mnogo fleksibilniji za korišćenje: nema kablova o kojima se saplićemo, daju nam slobodu kretanja u radnom i domaćem prostoru, imaju veliki broj mogućnosti i funkcija.

NEITRONIK JE JEDINSTVENA, EFIKASNA, VERIFIKOVANA ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA MOBILNOG I BEŽIČNOG TELEFONA.PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana