Unikatna zaštita od elektromagnetnog zračenja
Kupovina

EM ZRAČENJE – TRUDNICE I DECA

zracenje_deca_1 Egzaktno je utvrđeno da je penetracija i apsorpcija EM zračenja mobilnog telefona znatno veća u glavama dece nego što je to slučaj kod odraslih (pogledajte donje slike). To je jedan od ključnih razloga zašto se insistira na zabrani korišćenja mobilnih telefona u predškolskom i školskom uzrastu dece. Glavni lekar Ruske Federacije Dr G. Onišenko 2008. godine izdao je ukaz glavnim lekarima republika i autonomnih oblasti RF da donesu programe za zaštitu dece od zračenja mobilnih telefona. Evo izvoda iz pisma:

„Prilikom korišćenja mobilnih telefona dolazi do ozračenja mozga korisnika. Uticaj je svakodnevni tokom dugog vremena (hronično dejstvo). Današnja deca koriste mobilni telefon od ranog uzrasta, i produžavaju da ga koriste tokom odrastanja, što dovodi do činjenica da je uticaj EM zračenja na njih znatno veći nego nego kod današnjih odraslih osoba. Osim toga dečiji organizam u celosti ima veću neurofiziološku osetljivost na elektromagnetna polja nego organizam odraslog čoveka. Pri oceni opasnosti od dejstva EM polja dijapazona radio učestanosti ne uzimaju se u obzir anatomsko-fiziološke osobine dece:

  1. Veća nego kod odraslih električna provodnost tkiva mozga
  2. Manji obim glave, tanje kosti lobanje, a kao posledica toga: manje rastojanje između zračeće antene telefona i bazalnih i matičnih struktura mozga.

Zato je apsorpcija elaktromagnetne energije u mozgu deteta znatno veća nego kod odrasle osobe.

Sanitarno-epidemiološkim pravilima i normama je preporučeno ograničeno korišćenje mobilnih telefona licima mlađim od 18 godina, kao i trudnicama. Ali bez obzira na to deca i omladina su značajna ciljna grupa marketinških kampanja na tržištu mobilnih telekomunikacija.“

MOBILNI TELEFON NIJE IGRAČKA!

RODITELJI, VAŠE DETE JE U PITANJU!

“Deca mlađa od 12 godina ne bi trebalo da koriste mobilne telefone”, izjavili su britanski stručnjaci pokrećući dosad najtemeljitiju studiju o uticaju mobilnih telefona na ljudsko zdravlje. Profesor Lavrije Šalis rekao je da deca nisu manje verzije odraslih i da ne bi trebalo da imaju mobilne telefone barem dok ne napune 12 godina. Ali, ni tinejdžeri nisu manje ugroženi. I oni bi telefone trebalo da koriste za slanje SMS poruka, a manje za direktan razgovor. Duge razgovore treba obeshrabrivati.
Preporuka stiže u trenutku kad britanska organizacija za istraživanje mobilnog zračenja Mobile Telecommunications and Health Research program (MTHR) pokreće studiju koja će trajati 30 godina o uticaju zračenja mobilnih telefona na 250.000 Evropljana, uključujući i 100.000 Britanaca. Osim na pojavu tumora, stručnjaci će istraživati i razvoj drugih bolesti, poput Alchajmerove, Parkinsonove i multiple skleroze, srčanih i moždanih udara, kao i glavobolja i poremećaja sna.

zracenje_deca_2 Na dečiji organizuam, na orgnizam koji raste znatno izraženiji negativan uticaj, u odnosu na odraslog čoveka, imaju sva elektromagnetna zračenja. I ako su niskog intenziteta elektromagnetna zračenja u dužem periodu izloženosti dečijeg organizma njihovom dejstvu mogu dovesti do ozbiljnih fizioloških i zdravstvenih problema kod dece. Ako apstrahujemo EM zračenja od baznih stanica, radio i TV predajnih antena, trafostanica koja se indukuje u daljem okruženju, najopasniji uticaj na dečiji organizam imaju mobilni telefoni, kompjuteri i TV prijemnici, zato što se ovi uređaji nalaze u neposrednosm kontaktu sa detetom i dečji organizam može biti dugotrajno, hronično izložen njihovom zračenju.

JOŠ VEĆA OPASNOST OD ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA PRETI NAŠOJ NEROĐENOJ DECI

zracenje_deca_3 Posebno osetljiv na elektromagnetna zračenja je ljudski embrion i fetus. Zato je u nekim zemljama doneta i pravna regulativa za zabranu ili ograničenje rada na kompjuteru i upotrebe mobilnih telefona trudnicama. Međutim u životu je druga situacija. Veliki procenat žena tokom trudnoće i dalje koriste kompjuter i na poslu i kod kuće, a mobilni telefon možda koriste i više.

Nedavna istraživanja su pokazala da žene koje se često služe mobilnim telefonom za vreme trudnoće rizikuju da njihova buduća deca imaju složene psihičke probleme. Takve posledice čekaju i onu decu koja u ranom detinjstvu zloupotrebljavaju mobilni telefon. Profesor L. Hejfets sa Kalifornijskog univerziteta zajedno sa svojim kolegama pratio je više od 13.000 dece, čije su majke odlučile da učestvuju u intraživanju još do njihovog rođenja. Kada su deca napunila sedam godina istraživači su zamolili majke da opišu ponašanje svoje dece. Te žene su takođe zamolili da navedu koliko često i koliko dugo one i njihova deca koriste mobilni telefon.

zracenje_deca_4 Isključujući uticaj drugih faktora istraživači su došli do zaključka da su deca koja su previše vezana za mobilne telefone za 80% više predodređena za emocionalne probleme i anomalije u ponašanju. A deca žena koja su tokom trudnoće redovno koristile mobilni telefon još u većoj meri su pokazivala navedena psihološka odstupanja.

PORUČITE NEITRONIK
Kupovina
PORUČITE NEITRONIK
Prijatelji sajta
Banner Vision-Srbija

Banner Biljna ishrana